Uppstart Måndagsupptäckarna hösten 2020

23 augusti, 2020 av Lars Thunberg
Hej alla Upptäckarscouter och föräldrar!
Nu är det äntligen snart dags för en ny termin att starta upp. Första mötet startar vi med lite lära känna aktiviteter vid vår scoutstuga Kupan, vi börjar vanligtvis 18:30 och slutar 20:00.
I och med rådande läge med Corona-pandemin så kommer vi förlägga så mycket av vår tid ute, men senare under hösten kan det komma tillfällen då vi behöver hålla delar av mötet inomhus. Men oavsett så önskar vi att alla scouter har kläder efter väder och utgå från att vi alltid kommer vara ute.
Vid de tillfällen vi håller aktiviteter inomhus så önskar vi att ni föräldrar som lämnar och hämtar gör detta utomhus för att minimera riskerna. Av den anledningen ser vi självklart att scouterna endast kommer på möten när man är helt frisk och stannar hemma om man har symtom som snuva, hosta och feber.
Terminsplaneringen kommer inom kort, med mer information om höstens aktiviteter.
Med vänliga hälsningar
Upptäckarledarna genom Christina