Avdelningar

Scoutverksamheten är uppdelad i olika avdelningar baserade på barnens ålder. I Sollentuna Norra har vi scoutverksamhet för de minsta barnen med föräldrar, så kallad Familjescouting. Den mer vanliga scoutingen börjar sedan vid 8 års ålder, och fortsätter sedan hela livet ut. Du börjar som Spårarscout och sedan blir du Upptäckarscout, Äventyrarscout, Utmanarscout och Roverscout. Det finns scouting för alla åldrar och det går utmärkt att börja i scouterna oavsett hur gammal man är.

Åldersgrupperna delas upp på ett naturligt sätt som följer barns och ungas utveckling. Alla utvecklas i olika takt och för att stödja barn och unga i sin utveckling finns en flexibilitet inbyggd i åldersindelningen. Scoutkåren använder den indelning som gör det möjligt att få bästa utveckling för scouten efter kårens, gruppens och individens förutsättningar.

Alla åldersgrupper skiljer sig naturligtvis från varandra, men för de äldsta, 19-25 år, blir detta extra tydligt. Engagemanget beror på intresse och scoutkåren behöver inte vara den självklara utgångspunkten. Det kan bero på att man flyttar, börjar jobba eller engagerar sig på nationell eller internationell nivå. Många kommer att vara ledare för yngre scouter, men genom en verksamhet med flexibla former får fler möjlighet att utveckla sitt ledarskap och genomföra projekt inom viktiga områden.

Vuxna över 25 år fyller en viktig roll genom att stödja och stötta barn och unga i deras utveckling.

Bli scout nu – gå till anmälan!