Bilden här är Snorre, vår scoutkårs maskot. På hans vapensköld finns Sollentuna kommuns vapen med sina tre vikingabåtar. I Sollentuna finns tre scoutkårer som tillhör Scouterna Riksorganisationen. Det är Sollentuna Södra med säte i Helenelund, Rotebro Scoutkår och vår egen kår i Norrviken. Vårt upptagningsområde är huvudsakligen Norrviken, Viby och Rotebro.

Vi tillhör Birka scoutdistrikt. Till Birka hör drygt 20 scoutkårer från kommunerna Solna, Sundbyberg, Upplands-Väsby, Järfälla, Ekerö, Upplands-Bro, Sigtuna och Sollentuna.

Scouting i Sollentuna har anor från 1922. Ända fram till 1960 fanns det endast en scoutkår för hela Sollentuna. Men detta år delades Sollentuna Scoutkår i 3 kårer. Sollentuna Norra Scoutkårs födelsedag är den 14 februari 1960, då det första årsmötet i de nybildade kåren hölls. Kvar i kåren från denna dag finns en enda person.

Vår fina scoutstuga på Kistavägen 11 heter Kupan och den byggdes i kårens egen regi 1990. Dessförinnan höll vi, på samma plats som nu, under många år till i en gammal militärbarack som successivt rustades upp.

Verksamheten bedrivs i avdelningar med indelning efter barnens ålder. Hos oss kan man börja som familjescout väldigt tidigt, ja från 0 års ålder! Men det går naturligtvis bra att starta senare också. Scoutdräkten är den blåa scoutskjortan och en gul halsduk med Snorre på. Scoutskjortan och halsduken finns att beställa på Scouternas egna webshop.

Är Du intresserad att börja i scouterna, kan Du ställa dig eller ditt barn direkt i kö. Vi är också mycket intresserade att få med fler vuxna i kåren som hjälpledare i avdelningarna eller i andra funktioner.

Styrande dokument

Här finner du några styrande dokument för kårens verksamhet:

Håll din kontaktinformation uppdaterad i Scoutnet

All kommunikation sker till den eller de e-postadresser som finns i Scouternas medlemsregister Scoutnet. Det är varje scout och/eller förälders eget ansvar att se till att rätt adresser finns där. Här finns en enkel guide att följa: